You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

רפואה שלמה מבחינתנו זה לא איחול או ברכה, רפואה שלמה היא מטרה.

רשת ביחד היא הרשת הפרטית הגדולה והמובילה בישראל בתחום הקמת בתי דיור וטיפול באוכלוסיית גיל הזהב. הרשת מפעילה מוסדות דיור לדיירים סיעודיים, תשושים ותשושי נפש מאז 1986. בתי הרשת מתאפיינים בטיפול ושירות איכותיים ברמה בלתי מתפשרת, צוותים מיומנים ומסורים, וסביבת מחייה מוקפדת, אסתטית, נעימה ופונקציונלית, הן בשטחים הפרטיים והן בשטחים הציבוריים.
הכל הרי מתחיל ברפואה טובה וכמו שכל פעולה משפיעה על מצב הבריאות שלנו, מצב הבריאות שלנו משפיע על כל פעולה.
נגישות
הגדלת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA